/images/raw/15402988577855.jpg

Dezenfeksiyon Sistemleri

<< Önceki Sayfa
KLORLAMA SİSTEMLERİ

Klor, eskiden beri en yaygın kullanılan dezenfektandır. Yaygın kullanımında klorun ucuz bir dezenfeksiyon sistemi olmasının yanı sıra, kalıcı etkiye sahip olması da önemli bir etkendir. Klor, suya karıştığı anda, suyun içindeki bazı organik maddeler ve ağır metallerle reaksiyona geçer. Tüm reaksiyonlar meydana geldikten sonra, 0.5 mg/lt serbest bakiye klorun suda bırakılması, nihai kullanım noktasına kadar mikroorganizmal faaliyeti önleyecektir.
Kimyasal dozaj üniteleri endüstrinin bir çok alanında (içme ve kullanma suyu arıtımı, gıda sanayi, kozmetik sanayi, ısıtma ve soğutma sistemleri, kimya endüstrisi, deri sanayi, …vb.) çok farklı kimyasalların dozlanması amacıyla kullanılmaktadır. Genel anlamda, arıtma sektöründe kullanılan dozaj ünitelerinin temel amacı, su kalitesinin istenilen seviyelere getirilmesidir. Kapalı devre çalışan sistemlerde (soğutma kuleleri, sıcak su ve buhar kazanları) kısır önleyici, biosid, oksijen tutucu ve disper-sant dozlanmasında, Ters ozmos sistemlerinde antiskalant sodyummetabisülfit benzeri kimyasalların dozlanmasında, pH dengelemesi için asit veya alkalilerin dozlanmasında, dezenfeksiyon veya oksidant amaçlı olarak klor, hidrojen peroksit ve benzerlerinin dozlanmasında, Atıksu arıtma tesislerinde flokulant (FeCl3, Al2(SO4)3) dozlanmasında, Kum filtresi, ters ozmos, demineralizasyon sistemlerinin öncesi ve sonrasında yaygın olarak kullanılmaktadır.
ULTRAVİYOLE SİSTEMLERİ

Ultraviyole Sistemleri ile dezenfeksiyon, suya herhangi bir kimyasal veya oksidant ilave edilmeksizin mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi işlemidir. Tüp benzeri cam bir kılıfın içine yerleştirilmiş ultraviyole lambası sayesinde cihaza giren suya dozajı ayarlı UV ışını verilir. Bu ultraviyole ışınları mikroorganizmaların DNA yapısını bozarak etkisiz hale gelmelerini sağlar. Bu şekilde ortalama % 99,9 oranında dezenfeksiyon verimi elde edilmektedir.

Bu sistemle mikroorganizmaların öldürülebilmeleri için ultraviyole ışının direkt olarak üzerlerine çarpması gerekir. Bu nedenle su, ultraviyole sistemine girmeden önce içerisinde bulunan tortu, bulanıklık gibi parametreler sudan uzaklaştırılmış olmalıdır. Bunun için ultraviyole öncesinde kum filtre veya kartuş filtrenin kullanılması tavsiye edilmektedir. Ultraviyole sistemlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, sistemin nihai kullanıma mümkün olduğunca en yakın yere konmasıdır. Ayrıca sistemden çıkan su özellikle atmosfere açık ayrı bir üniteye girmemeli ve bekletilmeden kullanılmalıdır.

Ultraviyole Sistemin Avantajları ;

* Uygulaması basittir
* Dezenfeksiyon kabiliyeti yüksektir
* Su içinde yan ürün ve kalıntı madde oluşturmaz
* Suyun tadına etki etmez
* Korozif madde oluşumu yoktur
* Ekonomiktir
OZONLAMA SİSTEMLERİ

3 oksijen atomundan oluşan ozon kuvvetli bir yükseltgendir. Ozon, oksitlenebilen maddeler karşısında atom halinde oksijen vererek bunları okside eder. Bakteri ve virüsleri öldürmek için gerekli doz 0.3 – 1.0 mg/L olup 15 dakikalık temas süresi yeterlidir. Ozon jeneratörleri gr/saat kapasitelerine ve değişik standartlara göre m³/saat su debilerine göre sınıflandırılırlar. Mevcut sistemlerde tek jeneratörle 30 m³/saate kadar su ozonlanabilir. Burada suyumuzun kirliliği ve istenen dozaj miktarı önemlidir.

Ozonun diğer bir yararı da suyun koku ve tadını iyileştirmesidir. Ozonun diğer oksitleyicilere olan üstünlüğü, suyun niteliklerini bozacak kalıntılar bırakmamasıdır. Böylece ozonla dezenfeksiyon sonucu sularda hoş olmayan koku ve lezzet oluşması sorunu söz konusu olmaz. Yukarıdaki çizelgede ozon konsantrasyonunun pH ve zamana bağlı olarak değişimi görülmektedir.

Ozon jeneratörlerinde, hava oksijeni ya da saf oksijen elektrik deşarjı sonucu ozona dönüşür. Verimin yüksek olması için kullanılacak hava kuru olmalıdır. Ozon, karbon-karbon çift bağına sahip doymamış organik bileşiklerle reaksiyona girerek ozonürleri oluşturur. Ozonürlerde üç oksijen atomu birbiriyle bağlıdır. Bu bağlar kopunca aldehit, keton ve asitler oluşur. Ozon, karbon-azot çift bağlarına göre karbon çift bağlarıyla daha reaksiyona girer.