/images/raw/15402945077564.jpg

Dezenfeksiyon Sistemleri

<< Önceki Sayfa
KİMYASAL DOZAJ ÜNİTELERİ

Evsel su arıtma sistemlerinde projelendirilen sistemlerde gerekli olması durumunda kimyasal dozaj üniteleri kullanılmaktadır.
Genel anlamda, arıtma sektöründe kullanılan dozaj ünitelerinin temel amacı, su kalitesinin istenilen seviyelere getirilmesidir. Kapalı devre çalışan sistemlerde (soğutma kuleleri, sıcak su ve buhar kazanları) kısır önleyici, biosid, oksijen tutucu ve disper-sant dozlanmasında, Ters osmos sistemlerinde antiskalant sodyummetabisülfit benzeri kimyasalların dozlanmasında, pH dengelemesi için asit veya alkalilerin dozlanmasında, dezenfeksiyon veya oksidant amaçlı olarak klor, hidrojen peroksit ve benzerlerinin dozlanmasında, Atıksu arıtma tesislerinde flokulant (FeCl3, Al2(SO4)3) dozlanmasında, Kum filtresi, ters osmos, demineralizasyon sistemlerinin öncesi ve sonrasında yaygın olarak kullanılmaktadır.
ULTRAVİYOLE CİHAZI

UV Cihazları, görünür ve görünmeyen ışınlar arasındaki ışın tipi olan ultraviyole ışınları vasıtasıyla suda bulunan bakteri, mantar, virüs ve benzeri mikroorganizmaların DNA yapılarını parçalayarak etkisiz hale getirilmesi işlemini gerçekleştiren cihazlardır.
Ultraviyole sistemlerinde, 254 nm dalga boyunda UV ışını sağlayan, içi civa buharı ile doldurulmuş, fluoresan tipindeki lambalar ve lambanın su ile temasını engellemek amacıyla UV ışınını en üst düzeyde geçiren kuarts kılıflar kullanılmaktadır. Sistem içerisinden geçen sular bakteriyolojik açıdan % 99,99 oranında dezenfekte edilmiş olmaktadır.
Suya herhangi bir kimyasal eklemeden çalışması nedeniyle suyun tadında ve niteliklerinde herhangi bir değişikliğe yol açmaz. UV ışınlarının sudaki mikroorganizmalara etkili bir şekilde ulaşabilmesi için, suyun fiziksel arıtmasının yapılmış ve içindeki tortu ve bulanıklığın giderilmiş olması gerekmektedir.