/images/raw/15402927901210.jpg

Su Yumuşatma Sistemleri

<< Önceki Sayfa
Su içerisinde katyonlar halinde bulunan kalsiyum (Ca+2) ve Magnezyum (Mg+2) iyonları, negatif yüklü karbonat (CO3-2) iyonları ile birleşerek kireç (CaCO3) oluşturur ve çökelirler. Yumuşatma işlemi ise Katyonik Reçine minerali vasıtasıyla sudaki Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarının Sodyum (Na) iyonları ile yer değiştirmesi prensibine dayanır. Böylece iyon değiştirme yöntemi ile sistemden çıkan suyun sertliği alınmış olur. Doyuma ulaşan reçineler zaman ya da debi kontrollü olarak tuzlu su ile ters yıkamaya girerek Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonlarından temizlenirler.

Su ile çalışan her türlü makinaya, tesisata bağlı boruların kısa zamanda kireç taşı bağlanması ile daralmasına, sabun vb. temizlik ürünlerinin fazla kullanılmasına neden olmaktadır. Sert suların kullanıldıkları yerlerde oluşan kireç katmanları bakteriler için de uygun ortam teşkil etmektedir. İnsan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ise damar sertliği, böbreklerde taş oluşumu gibi hastalıklara sebebiyet vermesidir.

Su yumuşatma sistemleri ile sert sular yumuşatılarak oluşacak olumsuzluklar önlenmiş olur.
TAM OTOMATİK SİNGLE SU YUMUŞATMA SİSTEMİ

Bir adet gövde, bir adet otomasyon valfi ve mineral tankından meydana gelmiş olan single sistemler isteğe bağlı olarak volümetrik veya zaman kontrollü olarak dizayn edilebilir. Kontrol türü ünitenin nasıl ters yıkama yapacağını belirler. Sistemin çalışma basıncı 3-8 bar arasında olmalıdır.

Zaman ayarlı kontrol sistemli cihazlarda zaman saatinin önceden programlanması ile 1 günden 12 güne kadar istenilen periyotlarda otomatik olarak ters yıkama yapılabilir.

Debi kontrollü sistemlerde, cihazın üzerinde bulunan debimetre ile tüketilen su miktarını hesaplayarak önceden programlanmış değere ulaşıldığında sistemi otomatik olarak ters yıkamaya sokar.

Sertlik kontrollü sistemlerde, çıkış suyu sertliği her 3-15 dakikada bir özel dizaynlı elektrospektrofotometre ile ölçülür. Çıkış suyu sertliği programlanan sertlik değerini aştığında sistem rejenerasyona (ters yıkama) başlar.
Single su yumuşatma Ünitelerinin dizaynı yapılırken reçine tankı içine yerleştirilecek olan reçine miktarı ham su karakterine, günlük ortalama debi ve pik su tüketimlerine bağlı olarak hesaplanır.
TAM OTOMATİK TANDEM SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ


Genellikle birbirinin yedeği olan iki gövde, iki otomasyon valfi, bazı modellerde de bir adet otomasyon valfi, minerali ve tuz tankı ile birlikte komple bir ünitedir. Sistem yedekli olarak çalışacağından 24 saat kesintisiz su istenen işletmelerde ve Ters Ozmos Sistemlerinin öncesinde kullanılması uygundur. Rejenerasyon (ters yıkama) periyodunu genellikle geçen su debisi belirler. Kurulan sistem 3-8 bar arasında çalıştırılmalıdır.