/images/raw/15402765434235.jpg

Filtrasyon Sistemleri

<< Önceki Sayfa
KUM FİLTRE SİSTEMLERİ

Kum filtreleri suyun içindeki çözünmeyen, çeşitli büyüklüklerdeki partikülleri, askıda katı maddeleri gidermek amacıyla dizayn edilmiş yüksek verimli ünitelerdir. Kum filtreleri sudaki askıda katı maddeleri tutarken aynı zamanda kendisinden sonra kurulacak olan üniteleri de tortudan koruyarak görevlerini tam olarak yerine getirmelerini sağlar. Tam Otomatik bu sistemlerde FRP veya Çelik Tankların içinde farklı boyutlarda Kuartz ve Antrasit mineralleri doldurularak katmanlı bir yapı oluşturulur ve oluşturulan bu yapı sayesinde filtrasyon sadece filtre yatağının üst yüzeyinde değil tüm katmanlara yayılarak daha verimli olması sağlanır.
Bu sistem bir otomasyon valfi ve bir gövdeden oluşmaktadır. Sistem üzerindeki otomasyon valfi sayesinde insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın gerekli ters yıkama işlemlerini otomatik olarak yapar.
AKTİF KARBON FİLTRELER

Aktif karbon filtreler, suda istenmeyen klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına ( 1.000 – 1.500 m²/gr) sahip bir malzemedir. Aktif karbon filtrenin verimliliğini, filtre yatağında kullanılan aktif karbonun özellikleri ve suyun filtrasyon hızının doğru seçilmiş olması belirler. Aktif Karbon Sistemlerde, suyun arıtılması esnasında filtrasyon mekanizmasının yanında absorpsiyon mekanizması da işlem yapmaktadır. Bu sebeple Aktif Karbon Filtreler fizikokimyasal arıtma yapan sistemlerdir. Aktif Karbon Filtreler, insan müdahalesine gerek duymaksızın otomatik olarak çalışır. Günde 15 – 20 dakika süre ile otomatik ters yıkama işlemini yapan Aktif Karbon Filtre bu şekilde kendisini yeniler. Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, mineral yatağının bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü, aktif karbon organik maddeyi bünyesinde biriktirir ve eğer suda bakteri varsa bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.
TORBA FİLTRELER
 

Torba Filtreler; filtre gövdesi ve torba filtrelerden oluşmaktadır. Filtre gövdesi suyu arıtacak ana eleman olan torba filtreye yuvalık görevi yapar. Filtre gövdeleri paslanmaz çelik veya karbon çelik malzemelerden imal edilebilir. İçeriden dışarıya olan sıvı akışı ile tüm partikül ve pislikler torba filtrenin içerisinde kalmaktadır.
Torba filtre kirlendiği zaman yıkanabilir özelliktedir.


KARTUŞ FİLTRELER


Kartuş Filtre Sistemleri; filtre gövdesi ve kartuşlardan oluşmaktadır. Filtre gövdesi suyu arıtacak ana eleman olan kartuşlara yuvalık görevi yapar. Filtre gövdeleri paslanmaz çelik veya AISI 316 ve AISI 304 malzemelerden imal edilebilir. Kartuş Filtre Sistemlerinde kullanılan kartuşlar değişik mikron hassasiyetlerine sahiptir. Bu nedenle değişik kapasiteler için uygun hassasiyette, uygun sayıda ve uygun özellikteki kartuşlar ile mikron mertebesinde hassas filtrasyon yapmak mümkündür. Filtreye giren ham suyun özellikleri ve filtrelerin kullanım süresi, kartuşların kirlenme sürelerini etkileyen kriterlerdir. Kirlenen kartuşlar filtrenin basınç kaybını arttıracağı gibi filtreleme hassasiyetini de azaltacağı için değiştirilmelidir.
SEPERATÖR FİLTRELER

Seperatör Filtre sistemleri özgül ağırlığı sudan fazla olan katı maddelerin ve partiküllerin santrifüj kuvveti etkisi ile sudan uzaklaştırılması prensibine göre çalışır. Su, giriş bölmesine teğet olarak girerken oluşan santrifüj etkisi nedeni ile sudan ağır olan partiküller, cihaz çeperlerine doğru savrulur ve spiral hareketlerle toplama bölgesine doğru inerler. Filtrenin alt haznesinde toplanan partiküller periyodik veya sürekli olarak manuel veya otomatik olarak boşaltılır. Partiküllerden ayrılmış olan su, separatörün ortasındaki girdap vasıtası ile yukarı doğru çekilir ve çıkış hattına geçer.

*Separator Filtreler 24 saat kesintisiz olarak çalışabilme özelliğine sahiptir.
*74 mikrona kadar tüm partiküller filtre edilir.
*Yüksek kapasite aralıklarında kullanılabilir.
*Otomatik olarak kendini temizleme özelliğine sahiptir.
*Temizlik esnasında suyun kesilmesi gerekmemektedir.
*Yedek parça gerektirmez, içinde hareketli parça yoktur.
*Bakımı sadece katı maddelerin toplandığı hazneyi temizlemekten ibarettir.
*Basınç kaybı sabittir, yüksek kapasitelerde dahi debide değişim görülmez.
*İçerisinde filtre elemanı olmadığı için tıkanma riski yoktur.
*AISI 316 veya AISI 304 ve paslanmaz çelik, ST37 karbon çeliğinden imal edilmektedir.
*Yüksek kapasiteler için özel imalatlar yapılmaktadır.
NANOFİLTRASYON SİSTEMİ

Membran çözümlerinden olan nanofiltrasyon sistemleri moleküler ağırlık sınırı ultrafilitrasyon ile ters ozmos arasında olan bir filitre sistemidir. Son yıllarda ortaya çıkmış ve kullanımı hızla artmakta olan nanofiltrasyon sistemleri farklı uygulama alanlarında önemli avantajlara sahip olup genellikle bakterilerin, virüslerin, organik kalıntıların ve sertliğin uzaklaştırılmasında kullanılır. Sistem 4-40 bar arasında bir basınçla sıvının nanofilitrasyon filitrelerine basılması ile çalışır. Suyun kalitesinin çok saf olmasının gerekmediği durumlarda ters ozmos sisteminin daha düşük basınçlı bir versiyonu olarak kullanılınır. Nanofilitrasyon membranları 0,001-0,005 mikron arasında gözenek çapına sahiptir
ULTRAFİLTRASYON SİSTEMİ


Membran çözümlerinden olan ultrafiltrasyon Sistemleri suyun içindeki bakteri, virüs, tortu, bulanıklık ve askıda katı madde gibi partiküllerin arıtılmasında kullanılır. Yöntem sudaki fiziksel kirleticilerin sudan ayrıştırılırken kimyasal niteliklerinin aynı kalmasını sağlar. Ultrafiltrasyon sistemleri, ters osmoz sistemlerinin ön arıtmasında kartuş filitrelerin yerine kullanıldığı gibi atık su arıtımında da yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar. Sistem 1-10 bar arasında bir basınçla sıvının ultrafiltrasyon filtrelerine basılmasıyla çalışır. Ultrafiltrasyon membranları 0,005-0,1 mikron arasında gözenek çapına sahiptir.
DİSKLİ FİLTRE SİSTEMİ


Diskli filtre sistemi partikülce kirli suların arıtımında ve membran çözümlerinin ön filtrasyonunda kullanılabilinir. Diskli Filtrelerin otomatik ve manüel olarak alternatifli ürün seçenekleri vardır. Diskli filtrelerin tamamı sentetik malzemeden imal edilir ve filtre malzemeleri uzun ömürlü ve yüksek dayanıklılığa sahiptir. Sistem çalışırken ters yıkama işlemi yapılır ve her bir filitre tek tek sırası ile temizlenir. Böylece filtrasyon kesilmeden geri yıkama yapılmış olur.